HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÙNG BỆNH VIỆN UPS

0
333

Nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu về sửa chữa, bảo dưỡng UPS cũng như nhu cầu tham gia các khóa đào tạo sửa chữa UPS trên khắp cả nước. Bệnh Viện UPS luôn hoan nghênh và đầy thiện chí hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa, cung cấp UPS cũng như các cá nhân có nhu cầu học nghề sửa chữa UPS.

  • Hợp tác về việc phát triển chi nhánh đại diện của Bệnh Viện UPS – Theo phương thức nhượng quyền thương hiệu.
  • Hợp tác về phát triển thị trường sửa chữa, bảo dưỡng UPS
  • Hợp tác nhận bảo hành, bảo trì hệ thống UPS cho các nhà cung cấp UPS trên cả nước.
  • Hợp tác trong lĩnh vực chiêu sinh đào tạo sửa chữa UPS

Mọi quan tâm chi tiết quý anh chị, đối tác vui lòng liên hệ

HOTLINE: 0909 824 801